Novinky ve hře

Odkazy: Starší novinky a informace | WG noviny | Historie WG


Přihlásit se k odběru RSS feedu

<- nejnovější 1 2 3 4 5 6 7 8 9 nejstarší ->


02.03.2009
Oznámení
.kakakakola.
Prodejní cena agentů byla stanovena na 0$.
01.03.2009
Novinka ve hře
broookes
Vedení frakcí

Vedením frakcí se stali předsedové těchto aliancí:

Američané:
Předseda: U@ROBO
Zástupce: U@Return, U@RgT, U@TFK, U@d2b

Evropané:
Předseda: E@Úchyl
Zástupce: E@EVROPA, E@PZE, E@M*M*M, E@R3D

Arabové:
Předseda: A@HSO
Zástupce: A@CRAZY, A@.:VR:., A@.:NL:, A@A-K

Asiaté:
Předseda: S@Qíčepu
Zástupce: S@Moju, S@.:K:., S@DRTĚVA, S@.hack/

Afričané:
Předseda: F@.LL.
Zástupce: F@GST, F@EASY, F@Afrika, F@UED

Mafie:
Předseda: M@SIL
Zástupce: M@omerta, M@WM, M@R, M@CN
01.03.2009
Oznámení
broookes
Druhá část věku bude spuštěna s malým zpožděním v 18h. Je nutné ještě doladit některé skripty. Za zdržení se omlouváme.


Války bude možné vyhlásit od 18h.

Došlo ke změně výpočtu koeficientu pro bonusy frakcí, aby lépe rozděloval bonusy podle plnosti frakcí.
Bonus, který vám frakce dává spočítáte jako "Základní bonus * Aktuální bonus".
Tedy například Evropa při aktuálním bonusu 0,42 dává svým členům 0,15*0,42= 0,063... tedy Maximální efekt technologíí +6,3%

Aktuálním bonusem jsou ovlivněny pouze bonusy frakcí. Jejich postihy jsou vždy stálé a neměnné.


28.02.2009
Oznámení
broookes
Před spuštěním druhé části neplatí limit 24h pro výstup z aliance. Můžete tedy alianci opustit ihned, když do ní vstoupíte. Máte tak možnost více spolupracovat při vytváření aliancí a v boji o místa ve vedení společenství (ztráta zkušeností za ukončení spolupráce s armádami ostatních zemí zůstává v platnosti).
28.02.2009
Novinka ve hře
broookes
Dříve stěží překonatelné oblasti afrického kontinentu se s pomocí lidské vynalézavosti velmi brzy staly minulostí. Bohužel se však čím dál, tím více začala opět ukazovat lidská chamtivost a nenasytnost. Afrika lidskému pokolení přestává stačit. Potyčky na hranicích jednotlivých území jsou už na denním pořádku. Nyní se však schyluje k čemusi většímu. Ve snaze urvat co největší díl pro sebe se jednotliví vlastníci spojují s cílem získat větší moc. Předvečer velké války je tu. Teď teprve se ukáže, jak se kdo dokázal připravit, aby uspěl v souboji, ve kterém může zvítězit jen jediný. Je na každém z vás, ke které ze stran se rozhodne připojit, s čí pomocí se pokusíte dobýt zbylý svět.

Společenství, ke kterým se můžete připojit, je celkem 6 (Američané, Evropané, Arabové, Asiaté, Afričané a Mafie). Každé ze společenství požaduje od svých členů, aby prokazatelně dalo najevo svoji příslušnost. Jednotlivá společenství si mezi sebou rozdělila tyto zkratky:

U= Američané
E= Evropané
A= Arabové
S= Asiaté
M= Mafie
F= Afričané

Neexistuje nefrakční aliance.


Síly se zdají být velmi vyrovnané, zřejmě půjde o boj do posledního muže. Jedno je však už teď jisté. Ti, kteří se rozhodnou nezúčastnit, a tedy zůstanou neutrální, mají pramalou naději, že si svůj majetek udrží bez pomoci nějakého společenství (Zisky z nefrakčních zemí jsou vždy plné, ale tuhý odpor může nastat!). Zatím se zdá, že specializace a spolupráce ve společenstvích funguje perfektně a jejich výkonnost roste, avšak s rostoucím počtem stejně specializovaných členů lze očekávat, že jejich mezní přínos bude klesající, až záporný (Bonusy za členství odpovídají stavu, kdy počty členů ve všech společenstvích jsou si rovny. Vyšší než průměrný počet členů ve společenství vede k poklesu bonusu pro všechny jeho členy, až do stavu kdy společenství neposkytuje žádné bonusy! Postihy za společenství jsou neměnné.) Je samozřejmě zcela nepřijatelné jakkoliv napadat členy vlastního společenství. Naproti tomu útok na členy společenství, které je s námi ve válce, je podstatně výhodnější (zisky ve frakční válce +25%).

Bonusy ze specializace pro jednotlivá společenství:

Američané [U@]
Technologicky vyspělý (+10% maximální efekt technologií, +15% produkce technologií).
+5% síla armády.
+25% žoldy.
Přibývá mnohem více nukleárních raket.

Evropané [E@]
Technologicky vyspělý (+15% maximální efekt technologií, +10% produkce technologií).
+5% spokojenost.
+5% produkce továren.
Přibývá mnohem více EMP raket.

Arabové [A@]
+20% produkce vojáků.
Velká těžba ropy (+0.3MWh/km2 území každé kolo).
Technologicky zaostalá (-20% maximální efekt hospodářských technologií, -20% produkce technologií).
Nízká životní úroveň (-20% žoldy).
Poloviční cena agentů.
Přibývá mnohem více biocidních raket.

Asiaté [S@]
Vysoké zalidnění(+20% obyvatel na kilometr).
Nižší životní úroveň (-15% žoldy, -15% produkce peněz).
+10% produkce továren.
Přibývá více EMP raket.

Mafie [M@]
-50% produkce všeho kromě technologií a peněz.
Síla útoku -40%.
Síla obrany +10%.
-50% cena agentů, noví agenti, které můžete koupit na domácím trhu, přibývají rychle.
Najednou může mít až 50 operací rozvědky a přibývají větší rychlostí - každé kolo.
Mezinárodní buňky bojovníků (-50% žoldy).
Umí velmi dobře vybrané operace rozvědky (s nebezpečností 1): všechny infiltrace, vykrást sklady, vykrást centrální banku, ukrást technologie, prodat drogy.

Afričané [F@]
Přirozené prostředí (+20% síla armády v taktickém boji).
Nízká životní úroveň (-20% žoldy).
Zaostalost (-10% maximální efekt hospodářských technologií, -30% produkce jídla).Vedení frakcí:

Každé společenství má své oficiální vedení. Úkolem vedení je především utváření politiky mezi společenstvími a koordinace vlastního společenství. Vedení společenství má právo uzavřít dohodu o neútočení s jedním společenstvím (nemožnost útoků mezi zeměmi v těchto společenstvích) a jednomu dalšímu společenství vyhlásit válku (zvýšení zisků o 25% při útoku mezi zeměmi ve válce mezi společenstvími). Vyhlášení války i dohody o neútočení je prováděno jednou za dva dny (poprvé tedy v pondělí). Jeho platnost trvá, dokud není rozhodnuto o jeho zrušení. Vyhlášení provádí vždy předseda společenství. Pro uzavření dohody je nutné, aby smlouvu potvrdili předsedové obou společenství navzájem! Tedy je možná pouze po předchozí dohodě vedení společenství. NIKDO JINÝ než předseda nemá právo smlouvu uzavřít.

Volba prvního vedení: Prvním vedením společenství se stanou předsedové 5 nejprestižnejších aliancí v každém společenství (určeno dle žebříčku aliancí v nedělí v 12:00). Můžete tedy taktizovat a skládat se do aliancí a společenství tak, abyste získali své křeslo.

Předseda společenství má právo na svoji funkci abdikovat, v takovém případě jeho pozici nahradí některý ze zástupců společenství. Právo odstoupit má i zástupce, kterého nahradí vybraný předseda aliance, nacházející se ve frakci. Předseda může být odvolán z funkce rozhodnutím zástupců a nahrazen jiným předsedou aliance zvoleným zástupci.


Dodatky:
Pokračujeme se zeměmi, jak zůstaly na konci první části.
Délka této části je 14 dní (začátek 1.3 12:00, konec 15.3. 12:00).
Nelze udělat revoluci na UTOPII a ROBOKRACII(bude platné po celý věk).
Aliance může mít 10 členů.
Do aliance nelze vstupovat 2 dny před koncem části.
Změny v alianci nelze dělat 1 den před koncem části.
Aktuální násobky bonusů za společenství jsou vidět ve statistikách frakcí.
Cílem hráče je jakýmkoliv pravidly povoleným způsobem pomoci svému společenství, aby mělo co nejvyšší prestiž (vyšší než ostatní).


20.02.2009
Oznámení
broookes
Co dál?

Ve 12h skončí první část věku. Následovat bude 24h pauza, ve které budete mít možnost se seznámit s pravidly druhé části (druhá část začíná v neděli 1.3. ve 12:00) a připravit se na její spuštění. V průběhu pauzy není možné odehrávat kola, ani nebudou žádná kola přibývat. Nicméně půjdou už zakládat aliance, u čehož doporučuji pořádně se nejprve seznámit s pravidly pro druhou část. Kvůli aktualizaci bude GWG od 12:00 nějakou chvíli nedostupné.
27.02.2009
Oznámení
broookes

MaKovičák - dovolená 28.2. - 6.3.


Ve všech věcech týkajících se tohoto světa se prosím obracejte na broookes(#3) - broookes (viceadmin)

27.02.2009
Oznámení
broookes
Připomínám, že země při přechodu mezi částmi věku přechází vždy tak, jak skončila (včetně kol).
24.02.2009
Novinka ve hře
broookes
Omezené možnosti komunikace způsobené rozpadem většiny infrastuktury se podepsaly na nedokonalé informovanosti na trhu. Ochota zbavovat se zdrojů i pod rovnovážnou cenu z obav před přebytky vede k poklesu cen. Minimální cena vojáků na světovém trhu je 80$.


Výsledky za 11. věk budou do historického žebříčku zapsány hned, jak na to bude čas.
23.02.2009
Novinka ve hře
broookes
Právě začal 0. věk nového Gold světa Webgame

Základní parametry:
Všichni hráči obdrželi počáteční zásobu kol 100+100 a protekci na 100 kol.
Zásobníky kol zůstávají klasické: 140+200

Vzhledem k problémům se dopravou a komunikací na novém kontinentě, kde selhaly všechny sítě není možné zjistit hodnost a kartičky žádné země. Stejně tak znemožňuje sledování rekordů v jednotlivých oblastech.
22.02.2009
Oznámení
broookes
Všechna pravidla a parametry zůstavají shodné s klasickým věkem PWG, pokud není uvedeno jinak.

Všechny země pokračují po skončení každé části věku v takovém stavu, v jakém jsou.
22.02.2009
Oznámení
broookes

Část I. - Nový začátek

Poslední přeživší lidské populace se vrátili zpět, odkud přišli. Afrika je jediný kontinent, který zůstal způsobilý k životu. Její velikost však komplikuje mnohé a možnosti lidstva jsou značně omezené (není možné provádět žádné útoky armádou; nelze zakládat aliance). O moderních prostředcích komunikace a dopravy si každý může nechat jen zdát (doba převozu zboží na světový trh je nyní 7-15 minut). Každý se však snaží získat, co nejvíce je možné, dokud je čas a prostor (rychlost kolonizace zvýšena o 20%).Délka této části je 5 dní. (23.2.2009 ve 12:00 - 28.2.2009 ve 12:00)

Cílem hráče je:

a) vyhrát tuto část (čím výše v žebříčku, tím lepší startovní pozice do další části)
b) připravit svou zem nejlépe jak umí pro budoucí hru (následující části navazují na tuto) !!!NIKDO neví , jakým způsobem se bude navazovat, každý připravuje svou zem podle svého nejlepšího uvážení!!!
22.02.2009
Oznámení
broookes

GOLD WG - 0.věk!


Vítejte v nové podobě GOLD světa.

Tento svět se bude lišit od předchozího proměnlivými parametry a cíli věků jakož i přítomností příběhu a jeho logických souvislostí. Tento věk bude rozdělen na 4 části, z toho první a poslední se budou odlišovat od prostředních dvou. Obsah jednotlivých částí se budete dozvídat postupně.

GWG mají na starosti 2 viceadmini. Zbytek administrátorského týmu má stejné informace jako vy, proto je zbytečné se jich na cokoli ptát. Viceadminů též - ti ví, ale nepoví, aby byly pro všechny stejné podmínky.

Další věky budou plynule navazovat na příběhy z prvního a budou pokračovat v podobném duchu (samozřejmě s různými odchylkami, aby byla hra různorodá). Ty již budou hrát jen hráči vlastnící GOLD a SILVER účet a hráči, kteří si pomocí nové možnosti ve WG Plus zakoupí účast na GWG pro jeden věk.

Důležité parametry a základní rysy vývoje naleznete ve formě oznámení zde v pracovně. Doprovodný příběh bude zobrazován ve formě článků z WG novin. Není tedy nutné ho číst, ale občas v něm budou uvedeny odkazy a vodítka, co bude následovat.

02.01.2009
Oznámení
.kakakakola.

11. VĚK


Start 05.01.2009 ve 12:00
Konec 13.02.2009 ve 20:00.

24.12.2008
Oznámení
MaKovičák

Admin tým přeje všem hráčům WebGame šťastné a veselé prožití Vánočních svátků, bohatého Ježíška doma pod stromečkem a do nového roku vše nejlepší.


24.11.2008
Oznámení
MaKovičák

Probíhá 10. VĚK


Start 24.11.2008 ve 12:00
Konec 02.01.2009 ve 20:00.

29.10.2008
Oznámení
MaKovičák

Dnes, tj. 29.10.2008, prodal Spider veškerá autorská práva včetně domén webgame.cz, wargame.cz a společnosti Webgame s.r.o.Na jeho místo bude nabyvatelem delegován nový admin (ze začátku jako druhý víceadmin). Jeho zaučení potrvá asi 2-3 měsíce. Poté nahradí Spidera v pozici admina.

14.10.2008
Oznámení
.kakakakola.

9. VĚK

Start: 13.10.2008 ve 12:00 hod.
Konec: 21.11.2008 ve 20:00 hod.

21.09.2008
Oznámení
MaKovičák
Dnes, 21.9.2008, došlo k promazání neaktivních členů ADMINS.

Funkci antimulti bude zde vykonávat viceadmin, země č.2. Odvolací instancí bude i nadále soudce, země č.5.
01.09.2008
Oznámení
MaKovičák

8. VĚK

Start: 1.9.2008 ve 12:00 hod.
Konec: 10.10.2008 ve 20:00 hod.


<- nejnovější 1 2 3 4 5 6 7 8 9 nejstarší ->